Datums filmclubavonden

seizoen 2018/2019

De datums van de filmclubavonden seizoen 2018/2019 zijn:

17 september – The Children Act

15 oktober – Ramen Shop

19 november – Cold War

18 februari –  Pájaros de Verano

18 maart – The Aftermath

15 april – Dirty God

20 mei – Notti Magiche

24 juni

Noteer ze alvast in de agenda, zodat we elkaar weer treffen in filmhuis The Movies!